شرایط دما و مکان جوجه ها

دمای مناسب برای جوجه مرغ چند است؟

جوجه های یک روزه در دماهای گرم نگه داری میشوند. اگر دمای محیط نگهداری آنها سرد باشد، دچار سرماخوردگی و بیماری های مختلفی میشوند که متأسفانه جوجه تضعیف شده و در نهایت تلف میشود. جوجه ها تا سن ۵ الی ۷ روزگی قادر به تنظیم دمای بدن خود نیستند و این قابلیت بعد از سن دو هفتگی در جوجه ها کامل میشود. لذا زنده ماندن جوجه ها در طی هفته اول و دوم مستلزم دقت پرورش دهنده در تأمین شرایط دمایی سالن خواهد بود. برای این منظور سالن نگهداری جوجه ها باید با تجهیزات گرمایشی همچون هیتر و یا مادر مصنوعی گرم شود.به طور کلی در روز اول دمای مناسب برای جوجه مرغ ۳۳ الی ۳۴ درجه است که افراد به کمک مادر مصنوعی گرمای لازم را تأمین میکنند.  همچنین از روز دوم تا روز هفتم حرارت سالن به تدریج تا رسیدن به دمای ۳۰ درجه کاهش داده میشود. در هفته های دوم تا سوم نیز به تدریج دما را کمی کاهش میدهند به طوریکه تا سن یک ماهگی دمای سالن به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.

در سالن، جوجه ها را باید به آرامی به زیر دستگاه مادر مصنوعی هدایت کرد. حرارت سالن باید بیست و پنج درجه سانتیگراد و حرارت زیر دستگاه مادر مصنوعی سی و دو تا سی و پنج درجه سانتیگراد باشد. چنانچه سیستم گرمایی سالن ، هیتر است ، دمای سالن باید روز اول ۳۴ درجه و در روزهای بعد تا یک هفته ۳۱ درجه سانتی گراد باشد. البته در نژادهای جدید ، حرارت باید به مراتب پایین تر از درجه های گفته شده باشد.

دانخوری | مراقبت جوجه یک روزه

دانخوری ها باید از غذای بسیار خوب پر شده باشند. به علاوه ، فاصله دانخوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد.نکته: فاصله دانخوری ها نباید بیش از سه متر باشد.

دانخوری ها باید از غذای بسیار خوب پر شده باشند. به علاوه ، فاصله دان خوری ها از هم کم و حدود ۳ متر باشد. دانخوری ها از همدیگر، نباید بیش از سه متر باشد.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود