علل تلفات جوجه ها از يك تا سه هفتگي

گرتلفات در جوجه هاي بين يكروزگي تا سه هفتگي مشاهده گرديد بايد به يكي از حالات زير مشكوك شد .

 

 1. كمبود ويتامين A – اگر جيره غذايي مادر دچار كمبود ويتامين باشد اين حالات در جوجه ها مشاهده مي شود . در غير اين صورت بعد از سه هفتگي مشاهده مي گردد . ضعف پا – كليه بزرگ و رنگ پريده – تلفات بالا – گاهي دانه هاي طاولي سفيد در مري از علايم كمبود مي باشد .

 1. كمبود ويتامين E – معمولا در جوجه هاي سه تا 4 هفته مشاهده مي شود . ناراحتي هاي عصبي – عدم تطابق – تشنج – روي پشت خوابيدن و پا زدن – تلو تلو خوردن – لرزش – نقاط خونريزي و تغيير رنگ يافته در مغز  از علايم كمبود محسوب مي گردند .

 1. كمبود ويتامين B2 – پيچ خوردگي انگشتان پا به سمت داخل – پايان آمدن قدرت جوجه در آوري

 1. كمبود ويتامين B1  نشستن روي قسمت خلفي بدن ( ستاره نگري )

 1. كمبود اسيد پانتوتنيك  مرگ جنين در 2 تا 3 روز آخر جنيني – جوجه هاي بدنيا آمده تلفات زيادي در هفته اول نشان مي دهند .

 1. كمبود ويتامين D3 ،  نرمي استخوان   ضعف پا – فلجي بيشتر در جوجه هاي سه هفته يا بيشتر مشاهده مي شود . نوك كج و بدشكل – گره اي در محل اتصال دنده ها با ستون فقرات – پا كج

 1. سندرم گرسنگي  تاخير در حمل و نقل – مديريت غلط- جلوگيري از تغذيه  و گرسنگي دادن به جوجه عامل بوده و با اسهال همراه است . معمولا تلفات بين روزهاي سوم تا پنجم است . حرارت كم يا زياد و استفاده از تخم مرغ هاي كوچك در جوجه كشي نيز از عوامل بروز اين حالات مي باشند . كمبود غذايي مادر نيز از علل سندرم گرسنگي در جوجه هاي جوان اند . علايم در جوجه ها سنگدان خالي – وجود مواد فيبري بستر در سنگدان – بزرگ شدن كيسه صفرا – كبد رنگ پريده – اورات در كليه ها  و نقرس احشايي است .

 1. سندرم تشنگي  كليه ها بزرگ و رنگ پريده – دهيدراتاسيون – تلفات سنگين

 1. پولوروم -  مرگ ناگهاني – گاهي اوقات بدون علايم كلينيكي و كالبدگشايي – مخرج آلوده – اسهال – آبسه در ريه و كبد و قلب – مدفوع نرم در روده كور -  جدا شدن سالمونلا پولوروم دركشت

 1. پاراتيفوييد  شبيه پولوروم – تلفات كمتر – جدا شدن سالمونلاهاي مختلف در كشت – sp مثبت

 1. عفونت كيسه زرده  متداول – تورم كيسه زرده و بافتهاي مجاور -  بوي بد از مخرج- شكم متسع- مرگ در ده دوز اول زندگي – تورم پرده قلب و پري هپاتيت

 1. كلي باسيلوز  گرفتگي بيني – تورم چركي پرده قلب و كبد و صفاق – تورم روده – آبسه كبد –

 1. سي آر دي  وجود اگزوداي كازيوز در كيسه هاي هوايي جنين – انتشار سريع در جوجه ها

 1. عفونت استافيلوكوكي  شبيه به ضرب ديدگي – پوست آبي تيره يا سياه – بدست آوردن عامل در كشت

 1. بيماريQ مايع در پريكارد – كبد بزرگ  رنگ پريده توام با خونريزي و نواحي پر خوني – كشت ميكروبي منفي – خونريزي قلب – كليه رنگ پريده – گاهي مواد كثيف در سنگدان – مرگ در سنين 9 تا 13 روزگي -  روي پشت افتادن

 Six –day chick disease   - عدم تعادل – تلو تلو خوردن – تشنگي – پرخوني كبد – رسوب اورات در كليه – مدفوع شل وگاز دار در روده هاي كور

 1. آنسفالوميليت  در سنين 1 تا 6 هفتگي – لرزش شديد وقتي در دست گرفته مي شوند – ضعف پا – فلجي – عدم رشد در زنده ماندگان – كدورت قرنيه در سنين بالا در بهبود يافتگان

 1. آبله- زگيل در اطراف قاعده پرها و سر – خمودگي – عفونتهاي ثانوي – گرسنگي زياد و مرگ

 1. نفروز عمومي  كليه بزرگ و رنگ پريده – لوله هاي ادراري بزرگ شده و پر از رسوب اورات – اسهال متمايل به سفيد – رسوب اسيد اوريك در پريكارد و صفاق – از دست دادن آب بدن

 1. آسپرژيلوزيس  ندول هاي زرد رنگ در ريه و ناي و كيسه هاي هوايي – دهنك – ناراحتي هاي تنفسي

 1. سرماخوردگي  متداول – توده متراكم جوجه ها تلف شده در اثر انباشته شدن بروي هم – زرده جذب نشده – كيسه صفرا متسع – نفريت – چينه دان و سنگدان خالي – پرخوني ريه وگاهي ادم ريه – عدم وجود جراحات پاتولوژيك ديگر

 1. مسموميت  علايم متغير – ادم عمومي – تورم معده و روده – آب  آوردگي شكم – پرخوني عضلات ،  كبد ، كليه ،  ريه  در مسموميت با نمك ودر بسياري از مسموميت ها كليه بزرگ و پرخون

 1. بدي جوجه كشي  بالا يا پايين آمدن حرارت دستگاه جوجه كشي  و رطوبت و تهويه نادرست قطع برق كه جوجه ها چند روز بعد از هچ تلف مي شوند .

 1. حرارت زياد  جوجه ها نفس نفس زده – بالها افتاده – گاهي علائم عصبي مانند كمبود ويتامين E – پرخوني ريه ها عضله قلب و مغز – نقاط خونريزي بزرگ در مغز و چربي هاي اطراف قلب – ادامه گرما باعث كم شدن آب خوردن و غذا خوردن مي شود .

 1. كراتوكونژكتيويت  استشمام گاز آمونياك – ترشح از چشم – سفيد شدن چشم

 1. شرايط ژنتيكي و تغيير شكل يافتگي  عدم وجود ارگانهاي داخلي مثل كبد و كليه و ريه – تغيير شكل نخاع يا اندامها

 1. كاني باليسم  خونريزي در اطراف ناحيه اي كه نوك زده شده است .

 1. خفگي  جمع شدن غذا در اطراف حنجره – زياد بودن غذا – خفگي در اثر جمع شدن روي هم در اثر ترس يا سرما كه در اين حالت پرخوني ريه ديده مي شود .

 

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود