غاز نژاد پومرانیان

 

نژادی آلمانی وکهن است که در بین اروپاییان محبوبیت فراوانی دارد. این نژاد در اروپا به صورت خاکستری وسفید دیده می‌شود، اما نوع محبوب آن به صورت زین اسبی است که رنگ پرهای کمر ان با جاهای دیگر بدن متفاوت است. منقار، ساق پا وپنجه‌ها به رنگ سرخ صورتی فام است. غاز ماده آن تخم‌گذار خوبی است وسالیانه ۶۰ تا ۸۰ تخم می‌گذارد. غاز نر در حدود ۸ تا ۵/۸ کیلوگرم ووزن غاز ماده در حدود ۵/۶ تا ۷ کیلوگرم وزن دارد.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود