غاز وحشی بارناکل

 

این غاز معمولا در جزایر قطب شمال مربوط به آتلانتیک شمالی یافت می شوند. شباهت زیادی به غاز کانادایی دارند، با این تفاوت که گردن کوتاه تری داشته و پرهایی خاکستری با حاشیه سیاه در بدن آنها وجود دارد. هم چنین در سینه و گردن آنها پرهای سیاه و در شکم آنها پرهایی خاکستری با مرز مشخص وجود دارد و این یکی از مهم ترین نشانه های تشخیص این نژاد است.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود