غاز وحشی سینه قرمز

 

مهم ترین ویژگی این غازها وجود پرهایی به رنگ قرمز مایل به شکلاتی در سینه و گردن و صورت آنها می باشد. در مابقی قسمت های بدن غاز ، ترکیبی از پرهای سیاه و سفید، با الگوی نامشخصی پراکنده شده اند. آنها هم به صورت وحشی در طبیعت وجود دارند و هم می توان نمونه هایی از آنها را در باغ وحش ها مشاهده کرد و حتی به عنوان غاز زینتی نیز اهلی شده اند. 

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود