فنچ خونخوار

 

این فنچ ها زیر مجموعه ای از سهره های منقار تیز هستند که به خوردن خون بوبی ها عادت کرده اند. بوبی ها به تصور اینکه فنچ در حال شکار انگل های میان پرهایشان است واکنشی از خود نشان نمی دهند. در حالی که ، گاهی اوقات ممکن است زخم ناشی از منقار تیز فنچ موجب عفونت شود.فنچ های خون آشام که فنچ داروین نیز مشهور هستند در مجمع الجزایر گالاپاگوس به ویژه در دو جزیره وولف و داروین زندگی می کنند. جوجه های بوبی ها در برابر فنچ های حخون آشام بسیار آسیب پذیر بوده و گاهی جانشان را از دست می دهند. با این حال، فنچ ها دست از لاشه جوجه هم نمی کشند.تخم بوبی ها نیز برای فنچ ها یک منبع غذایی بوده و در ضمن آب مورد نیاز آنها را تامین می کند.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود