قوی فریادکش

 

این نژاد از قوها زندگی در ایسلند، نروژ، سوئد، روسیه، ژاپن و برخی از کشورهای آسیای مرکزی را ترجیح می دهند. علت نامگذاری آنها به قوی فریادکش به دلیل صداها و فریاد هایی است که در هنگام مهاجرت به راه می اندازند. طول بدن این نژاد هم بین ۱۴۰ تا ۱۶۵ سانتیمتر است. گردنش درازتر است و منقار بزرگتری به رنگ زرد دارد. وزن قوهای نر به بیشتر از ۱۲ کیلو هم می رسد و از آنجایی که تحمل سنگینی وزن خود را ندارند، بیشتر عمر خود را در آب می گذارند. در برخی از مواقع اتفاق افتاده است که قوهای فریادکش با قوهای کنگ هم آمیزش داشته باشند. آنها هم مثل سایر قوها به قلمرو خود بسیار حساس هستند. تعداد تخم هایی که در هر دوره می گذارند بین ۲ تا ۷ عدد است و ۳۵ روز طول می کشد تا جوجه هایشان متولد شود. مراقبت از جوجه تا چندین ماه طول می کشد.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود