مرغ نژاد کورنیش

 

 

این نژاد از مرغ دارای پاها و تاج و ریش و نوک کوتاهی می باشد که یکی از نقطه تمایزات این پرنده می باشد، در بدن این پرنده ترکیبی از پر های مشکی، زرد روشن و قهوه ای وجود دارد.این پرنده متعلق به منطقه گینه آفریقا می باشد و در سایر نقاط جهان به صورت محدود یافت می شود، این پرنده از وزن سنگینی برخوردار بوده و دارای جثه بزرگی می باشد هم چنین تخم های پرنده به رنگ قهوه ای روشن می باشد.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود