میزان مصرف غذای جوجه ها بر اساس سن آنها

در تغذیه جوجه یک روزه یکی دیگر از نکات مهم مقدار دان مصرفی می باشد. دان مورد نیاز جوجه ها باید با توجه به سن آنها و به مقدار کافی در اختیار آنها قرار بگیرد. پر نمودن بیش از حد دانخوری ها باعث هدر رفت دان و افزایش هزینه های تولید خواهد شد. همچنین کمبود دان نیز باعث گرسنگی و سوء تغذیه در جوجه ها میشود.

هر یک قطعه جوجه یک روزه تا سن یک هفتگی به طور متوسط روزانه ۱۲ گرم دان مصرف میکند. این میزان از سن ۷ روزگی الی ۱۴ روزگی به ۱۷ گرم در روز افزایش پیدا میکند. در هفته سوم نیز جوجه ها به طور متوسط ۲۳ گرم دان و در هفته چهارم هر روز ۲۹ گرم دان مصرف میکنند.

چرا به آب جوجه یک روزه شکر اضافه میکنند؟

محلول آب شیرین باعث رفع بی حالی جوجه ها و کاهش استرس آنها میشود. همچنین گلوکز اشتهای جوجه ها را تحریک نموده و سبب میشود که جوجه  ها به دنبال غذا بگردند و برای تغذیه اقدام کند.

اما در استفاده از شکر و آب شیرین در تغذیه جوجه ها باید احتیاط نمود. چراکه گلوکز و قند زیاد باعث اسهال در جوجه ها میشود. همچنین نبایستی به جای شکر از ملاس استفاده شود.

۲۴ ساعت پس از جوجه ریزی نیز بایستی چینه دان جوجه ها بررسی شود. این کار به جهت اطمینان از شناسایی دانخوری ها و آبخوری ها توسط جوجه ها انجام میگیرد. چینه دان جوجه ها کمی پایین تر از گلوی آنها بوده که اگر آن را لمس کنید باید نرم و پر باشد.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود