نگهداری جوجه ها در روزهای اولیه

نگهداری از جوجه ها در روز دوم مانند روز اول است. به علاوه جوجه های مرده را باید از زیر دستگاه مادر مصنوعی خارج کنید. جوجه های ضعیف و فلج را هر چه زودتر شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید. ۴۸ ساعت پس از جوجه ریزی میتوان جوجه های وازده را شناسایی کرد. این نوع جوجه ها معمولا دارای مشکلات ژنتیکی بوده که توانایی رشد ندارند و متأسفانه از گله حذف میشوند. جوجه های فلج، کور، دارای ناهنجاری نوک، دارای عفونت بند ناف و … را جوجه های وازده گویند.

نگهداری از جوجه ها در روزهای سوم و چهارم نیز مانند روز اول و دوم است. به علاوه، لازم است کارهای روزهای اول و دوم تکرار بشود.

مراقبت ها از جوجه در روز پنجم

از روز پنجم به بعد، باید آب خوری ها و دانخوری های موقت را کم کم جمع آوری کنید. به جای آنها از آب خوری های استوانه ای یا ناودانی استفاده کنید. همچنین فاصلهٔ دیوارهای دور دستگاه مادر مصنوعی را کمی بیشتر کنید و مدتی بعد دیواره ها را بردارید. لازم است متناسب با رشد و شرایط جوجه ها، سطح دان در دانخوری ها و ارتفاع آبخوری ها از سطح زمین را تنظیم کنید تا از ریخت و پاش دان جلوگیری شود.

مراقبت از جوجه ها در هفته دوم

پس از هفته اول، کارهایی که روزانه باید برای نگهداری از جوجه های گوشتی انجام دهید به شرح زیر هستند. هر صبح، اول وقت باید به سالن سرکشی کنید و وضع کلی جوجه ها نسبت به دستگاه مادر را بررسی کنید. در همین حال، جوجه های ضعیف و مریض را جمع آوری کنید و با مشورت دامپزشک تعدادی از لاشه ها را بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنید.

باید توجه داشته باشید غذای آردی یا بلغور به اندازه کافی وجود داشته باشد. همجنین در صورت کمبود آب در آبخوری ها، باید آنها را پر کنید. اگر دور اب خوری ها خیس باشد، لازم است بستر زیر آبخوری را جمع آوری کنید. سپس بستر جدید به جای آن پهن کنید.

وسط روز هنگام ظهر یا حدود ساعت یازده، دوباره به سالن بروید و آب خوری ها و دان خوری ها را کنترل کنید. اگر هوا آفتابی باشد، میتوانید پنجره یا دریچه ها را برای عوض شدن هوای سالن باز کنید. همچنین باید آب خوری ها را خالی کرده و در بیرون از سالن شستشو دهید. پس از ضد عفونی کردن آبخوری ها دوباره آنها را پر کنید و در جای خود قرار بدهید.

نکته : شستشوی آبخوری ها باید هر روز و ضدعفونی آنها هفته ای یکبار حداقل انجام شود.

غروب هنگام غروب باید تمام درها و پنجره ها را ببندید. به علاوه، میزان جریان هوا را کنترل کنید تا از سرد شدن سالن در هنگام شب جلوگیری شود. همچنین لازم است دان خوری ها را پر از غذا کنید. سپس دستگاه مادر مصنوعی را کنترل کنید تا در هنگام شب خاموش نشود و یا بو ندهد. همیشه مراقب باشید تا بر اثر بستن پنجره ها، در هوای داخل سالن گاز امونیاک جمع نشود.

chat_bubbleارسال نظر

نظر شما پس از تایید ، قابل رویت خواهد بود